Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu krvn.pl

§1 DANE FIRMY

1. Serwis krvn.pl reprezentowany jest przez firmę Monstrum Media Maciej Wołowicz, NIP 928-188-95-98, REGON 021852497, ul. Św. Antoniego 40/1A, 50-073 Wrocław, tel. +48 575-791-757, e-mail: karavan.bar@gmail.com.

§2 REZERWACJE

1. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem serwisu krvn.pl, oznaczają rezerwację miejsc siedzących w KRVN BAR przy ul. Św. Antoniego 40/1A we Wrocławiu i składają się z dwóch etapów:

a) dokonanie wstępnej rezerwacji (w KRVN BAR lub telefonicznie: +48 575-791-757)
b) dokonanie płatności online na stronie https://krvn.pl/pl/rezerwacje/

2. Klienci dokonują płatności za pośrednictwem systemu PayU.
3. Podczas rezerwacji wstępnej ustalany jest termin rezerwacji, liczbę osób dla których przygotowane będą miejsca siedzące oraz imię, nazwisko i telefon do osoby, która będzie dokonywała płatności.
4. Przed dokonaniem płatności, na stronie https://krvn.pl/pl/rezerwacje/ należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając swoje imię, nazwisko, e-mail i telefon zgodnie z danymi przekazanymi do KRVN w rezerwacji wstępnej.
5. Rezerwacji miejsc można dokonywać z wyprzedzeniem co najmniej 2 godzin.

§3 CENNIK USŁUG

1. Płatności wymienione w §2.1.b) niniejszego Regulaminu obejmują rezerwacje miejsc siedzących w KRVN BAR w cenie 50 zł za osobę (do wykorzystania w lokalu na jedzenie i napoje) oraz bezzwrotną opłatę manipulacyjną PayU w wysokości 2,5% wartości płatności plus 0,35 zł.

§4 ZWROTY I REKLAMACJE

1. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na zablokowanie miejsc siedzących innym Klientom. Z tego względu pobrana podczas płatności kwota nie będzie zwracana (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Art. 38, punkt 12) z zastrzeżeniem §4 pkt. 2 Regulaminu.
2. Pomimo faktu, iż w przypadku rezerwacji miejsc siedzących z określonym terminem Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, KRVN BAR dopuszcza dwa wyjątki na korzyść Klienta. Jeśli Klient poinformuje telefonicznie lub na miejscu obsługę KRVN BAR o rezygnacji z Rezerwacji:

a) w czasie powyżej 1 godziny przed umówionym terminem, Klientowi zwracana jest cała kwota ceny Rezerwacji za wyjątkiem opłaty manipulacyjnej z §3 pkt. 1 Regulaminu
b) w czasie poniżej 1 godziny przed umówionym terminem Klientowi zwracane jest 90% kwoty ceny Rezerwacji za wyjątkiem opłaty manipulacyjnej z §3 pkt. 1 Regulaminu

3. Dopuszczamy 15 minutowe spóźnienie Klienta, który wcześniej dokonał rezerwacji i płatności w serwisie krvn.pl. Po upływie tego czasu, jeśli Klient nie powiadomi telefonicznie obsługi KRVN BAR o planowanym spóźnieniu, zastrzegamy sobie prawo do zastosowania §4 pkt. 1 Regulaminu.
4. Maksymalne spóźnienie Klienta wynosi 30 minut, jednak musi być ono poprzedzone powiadomieniem telefonicznym KRVN BAR w czasie do 15 minut po umówionym terminie Rezerwacji.
5. Zwroty o których mowa w §4.2. Regulaminu będą dokonywane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wnioskującego o zwrot w terminie do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia rezygnacji z rezerwacji. Wnioski będą przyjmowane w formie ustnej w KRVN BAR lub telefonicznie z numeru telefonu, który został podany podczas wypełniania formularza płatności w serwisie krvn.pl. Wnioski o rezygnację z rezerwacji składane telefonicznie będą przyjmowane wyłącznie na numer KRVN BAR podany w Regulaminie.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonujący płatności w serwisie krvn.pl podczas wypełniania pól formularza wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę wymienioną w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu wyłącznie w celu identyfikacji dokonującego rezerwacji podczas korzystania z usługi po jej opłaceniu, a więc usługi rezerwacji miejsc w KRVN BAR. Dokonujący płatności jednocześnie oświadcza, że znam swoje prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Dane dokonujący płatności podaje dobrowolnie.